Gå direkte til indhold


Reno Djurs I/S
Nymandsvej 11
8444 Balle

E-mail: renodjurs@renodjurs.dk
Telefon: 8759 7777

CVR-nr: 20 21 74 72

Der kan betales med følgende kort:Læs gældende handelsbetingelser
Indhold start

Regler erhverv

Du kan vælge at tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen, vægtordningen eller begge ordninger.

Med abonnementsordningen kan du aflevere op til 2 tons affald på genbrugsstationerne om året. Du betaler et fast årligt gebyr på 790,- kr. ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder. Køretøjet må veje op til 3.500 kg plus en eventuel trailer. Du kan aflevere op til 2 tons affald og 50 kg farligt affald knyttet til det enkelte køretøj du har tilmeldt ordningen, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Med vægtordningen kan du aflevere ubegrænsede mængder affald på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved, men du kan dog i henhold til lovgivningen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed pr. år. Du betaler efter vægt - 925,- kr. pr. ton ekskl. moms. Du må benytte køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.

Max. emballagestørrelser for farligt affald:

Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationen:
 • Maling max. 30 liter.
 • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter.

Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse.

EKSEMPEL:

For hvert køretøj, du tilmelder abonnementsordningen, kan du levere op til 2 tons affald pr. år og 50 kg farligt affald pr. år. Lovgivningen foreskriver dog, at virksomheder maksimalt kan aflevere i alt 200 kg farligt affald pr. år til genbrugsstationen (uanset antallet af tilmeldte køretøjer).

Tilmeldes 4 køretøjer
kan disse 4 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) aflevere op til 8 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år.

Tilmeldes 6 køretøjer
kan disse 6 køretøjer til sammen (2 tons knyttet pr. køretøj) op til 12 tons affald og 200 kg farligt affald pr. år

Abonnementsordning på genbrugsstationerne

 • Du må benytte alle Reno Djurs' 10 genbrugsstationer på Djursland og Anholt.
 • Abonnementsordningen giver ikke adgang til Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
 • Køretøjer, der benyttes på genbrugsstationerne, skal være tilmeldt ordningen med registreringsnummer.
 • Ved tilmelding får du en mærkat til forruden af køretøjet.
 • Du må aflevere op til 2 tons affald fra din virksomhed pr. år knyttet til det enkelte køretøj, du har tilmeldt.
 • Farligt affald må højst udgøre 50 kg for hvert køretøj, du har tilmeldt (dog max 200 kg pr. virksomhed om året).
 • Du betaler et fast årligt beløb på 790,- kr. ekskl. moms for hvert køretøj, du tilmelder.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
 • Kommer du med affald i et ikke-momsbelagt køretøj, betragter vi det som erhvervsaffald.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.

Vægtordning på Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved

 • Du kan benytte Erhvervsgenbrugsstationen i Glatved.
 • Du må aflevere ubegrænsede mængder affald - dog højst 200 kg farligt affald pr. år.
 • Du skal tilmelde virksomheden på forhånd.
 • Når du ankommer til Erhvervsgenbrugsstationen, vejer vi køretøjet med affald.
 • Når du har afleveret affaldet, vejer vi igen køretøjet.
 • Du betaler 925,- kr. pr. ton ekskl. moms.
 • Du må kun benytte lovligt indregistrerede køretøjer på op til 3.500 kg plus en eventuel trailer.
 • Har du brug for at pakke affaldet ind, skal det være i klare plastsække.