Gå direkte til indhold
Indhold start

Information


Erhverv på genbrugspladsen
Affaldsordningen Erhverv på genbrugspladsen giver virksomhederne mulighed for aflevere de fleste typer affald på genbrugspladserne, dog ikke dagrenovation. Tilkørsel af affald må kun ske med biler med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg ekskl. eventuelt påhængskøretøj. Virksomhederne skal selv aflæsse og sortere affaldet i containere efter skiltning og pladspersonalets anvisning. Aflæsning må kun foretages med håndkraft.

Adgangskort
Adgang på genbrugspladserne kræver adgangskort. En virksomhed kan få tildelt flere adgangskort, så flere medarbejdere/biler kan benytte genbrugspladserne. Efter tilmelding modtager virksomheden, sammen med regningen, det ønskede antal adgangskort.