Find tømningsdag

Indtast begyndelsen af dit vejnavn herunder og vælg derefter vejnavn og husnummer.

Bor du i andelsbolig eller til leje ved et boligselskab kan du ikke vælge dit eget husnummer. Vælg i stedet et andet husnummer under dit vejnavn eller gadenavn.                          Vejnavn:
Husnr: